20 października 2007 r.
________________________________
Kilka  zdjęć odnalezionych
z  p o w o d u      p o l s k i e j     j e s i e n i ...
i   z   p o w o d u     w s p o m n i e ń  ...
______________________________
<<<____________WSTECZ   DALEJ_______>>